f1

Održana edukacija iz oblasti finansijske pismenosti

Na temelju potpisanog Memoranduma o razumijevanju i saradnji između općine Gradačac i Udruženja „U plusu“ dana 15.01.2016. godine u prostorijama JU OŠ Dr.Safvet-beg Bašagić održana je prva edukacija građana u organizaciji službenika općine iz oblasti…